1اطلاعات قبض
  شناسه قبض
   
  شناسه پرداخت
   
 
   
2اطلاعات مشتری
    شماره همراه
 
    آدرس ایمیل
 
       
  • برای پرداخت قبض از طریق این سامانه، لازم است رمز دوم (رمز خرید اینترنتی) کارت خود را فعال کرده باشید و اطلاعات کارت خود شامل شماره کارت، CVV2، تاریخ انقضاء و رمز یاد شده را در اختیار داشته باشید.
  • برای پرداخت قبوض در این سامانه، شما می توانید از تمامی کارت های بانکی عضو شبکه شتاب استفاده کنید و اجباری به استفاده از کارت های بانک دی وجود ندارد.
  • در عملیات پرداخت قبوض، چنانچه عملیات بصورت کامل انجام نگیرد یک شماره پیگیری دراختیار شما قرار می گیرد که دارنده کارت می تواند با استفاده از آن وضعیت گردش حساب خود را بررسی نماید.
 
 
     
خانه     بانک دی     خدمات الکترونیکی بانک دی
     
شماره تلفن مرکز تماس بانک دی: 28930 . کلیه حقوقی این وب سایت برای بانک دی محفوظ است.